PERSONVERNERKLÆRING

Primalån holder sine kunders personopplysningshåndtering og håndtering av personopplysninger relatert til markedsføring.


Databehandling i et nøtteskall

● Din personinformasjon samles inn når du besøker www.primalaan.no –nettstedstjenesten. Dine personopplysninger lagres for eksempel når du begynner å fylle ut informasjon på et lånesøknadsskjema eller et nettskjema, når du abonnerer på nyhetsbrev, når du deltar i markedsføringskampanjer eller spørreundersøkelser, eller når du tar kontakt med  supporttjenesten.

● Informasjon som håndteres, er den type informasjon som du selv gir når du fyller ut et nettskjema eller et lånesøknadsskjema, eller for eksempel via nyhetsbrevabonnering, eller informasjon som vi har fått for markedsføringsformål fra våre samarbeidspartnere.

● Dine personopplysninger håndteres av oss da vi tilbyr supporttjeneste, ved utsendelse av kundekommunikasjon eller markedsføringsmateriale.

● I all håndtering av dine personopplysninger respekterer vi ditt personvern. Vi håndterer ikke opplysninger som kan fusjoneres til deg, med mindre det er nødvendig for å kunne utføre formålet med behandlingen.

● Du kan selv påvirke hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Les mer i punktet: «Hvilke rettigheter har du».

1. HVEM BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Better Rates A/S, DK35644474, Vestergade 3A DK1456 København (”vi”) behandler dine personopplysninger, når du bruker tjenester som tilbys av Better Rates A/S.

2. HVEM KAN DU TA KONTAKT MED ANGÅENDE PERSONVERNSSPØRSMÅL?

Dersom du har spørsmål angående personvern eller du vil bruke dine rettigheter, bør du være i kontakt med:

Peter Rossing, Vestergade 3A, DK1456 København, info@primalaan.no.

3. HVILKE TYPER PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

● Den type av informasjon som vi behandler om deg kan være relatert til å administrere kundeforhold og/eller for markedsføringsformål:

● Grunnleggende informasjon som f.eks.:

● fornavn og etternavn

● kontaktinformasjon (e-postadresser, adresser, telefonnumre)

● alder

● kjønn

● språk

● Kunderelatert informasjon som f.eks.:

● startdatoen for kundeforholdet

● informasjon om foretatt eller utfylt lånesøknad

● meddittsamtykkebådekvalitets- og godkjenningsinformasjon om din lånesøknad gjennom samarbeidstjenesten Digifinans / Salus Group Ab

● brukernavnene og passordene til www-webtjenestene som tilbys av oss

● klager, tilbakemeldinger og eventuell annen kundeforholdkommunikasjon og handlinger, inkludert opptak av telefonsamtale, målretted markedsføring for registrerte brukere, bruk og informasjon om disse tjenestene, samt informasjon om bruk av elektroniske tjenester og innhold,

● direkte markedsføringstillatelser og forbud,

● teknisk informasjon sendt fra nettleseren din til vår server (IP-adresse, nettleser, nettleserversjon) og informasjon om informasjonskapsler sk. «Cookies» sendt til den registrerte nettleseren (f.eks. vilket nettsted du som besøker kommer fra, hvilke nettlesere du har i bruk eller når og hvilke deler av tjenesten du har besøkt). Mer informasjon om informasjonskapsler er tilgjengelig på siden for formål av informasjonskapsler på nettstedet: www.primalaan.no.

4. HVILKE FORMÅL KAN BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER HA?

Din personinformasjon vil bli håndtert for prosessering, behandling, analyse og utvikling av kundeforholdet, f.eks. for å opprettholde din informasjon, for å kontrollere og gjennomgå informasjonen din samt dele relevant informasjon med samarbeidspartnere, i tillegg til kundekommunikasjon og kundeforespørsler som f.eks. kundetilfredshetsundersøkelser.

Dine personopplysninger vil bli behandlet for design og målrettning av direkte markedsføring og reklame. Markedsføring kan rettes mot deg ved analysering av din personinformasjon.

I tillegg kan dine personopplysninger brukes til å designe og utvikle forretningsvirksomheten og våre tjenester.

5. PÅ HVILKE GRUNNLAG BEHANDLER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi behandler din informasjon med det formål for å kunne tilby servicetjenesten for deg og for å kunne forberede deg å gjennomføre et kundeforhold eller kundekontrakt.

Informasjonen din vil også bli behandlet basert på den legitime interessen som skapes av kundeforholdet eller det potensielle kundeforholdet, og på grunnlag av lovbestemt forpliktelse.

Vi behandler dine personlige opplysninger på grunnlag av ditt samtykke når vi ber deg om markedsføringstillatelse for direkte markedsføring og nyhetsbrevlevering. Du kan når som helst avbryte samtykket ditt ved å varsle skriftlig via e-post til: info@primalaan.no

7. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED?

● Vi kan levere din e-postadresse til vår samarbeidspartner Oy Digifinans / Salus Group Ab for å finne ut om de vil motta din lånesøknad. [Vi gir også følgende informasjon til Oy Digifinans / Salus Group Ab.:

● Informasjon blir i prinsippet ikke sendt til andre tredjeparter.

● Vi har outsourcert -utkontraktert persondatabehandling til følgende tjenesteleverandører som behandler dine personopplysninger på vegne av oss:

● IT-systemleverandører
● Internettservice relaterte leverandører
● Lagringsleverandører
● Markedsføringsleverandører
● Analytiske tjenesteleverandører

8. OVERFØRES DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE I TREDJELAND?

I prinsippet overføres ikke personopplysninger utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS.

9. HVOR LENGE BEHOLDER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE?

Dine personopplysninger oppbevares så lenge det er nødvendig for å behandle personopplysninger eller for å overholde våre lovbestemte forpliktelser. Som regel lagres personopplysningene i perioden: 2 år
Personopplysninger relatert til regnskapsmateriale oppbevares seks (6) år fra det årsskiftet, da regnskapsåret er avsluttet.

10. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?

For å bruke rettighetene listet nedenfor, vennligst kontakt ved skriftlig henvendelse via e-post til: info@primalaan.no eller til postadresse: Better Rates A/S, Vestergade 3A, DK1456 København.

10.1 Rett til å få tilgang til informasjon

Du har rett til å motta bekreftelse fra oss som svarer på spørsmål om vi håndterer dine personopplysninger. Du har også rett til å få tilgang til personopplysninger om deg, og informasjon om behandling av din persondata i følge databeskyttelsesforskriften.

Når du bruker dine rettigheter til å få tilgang til persondatainformasjon, vil vi gi deg en kopi av de personopplysningene vi behandler. Hvis du ber om flere kopier, kan vi belaste deg en rimelig avgift/gebyr basert på administrative kostnader.

10.2 Rett til å rette opp informasjon

Du har rett til å be oss om å rette feilaktig informasjon. Du har også rett til å fullføre de ufullstendige personopplysningene ved å gi oss ytterligere skriftlig avklaring.

10.3 Rett til å be om å slette data

● Du har rett til å be om å fjerne personlig informasjon om deg uten unødig forsinkelse, dersom:

● personopplysningene dine ikke lenger er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for, eller for hvilke de var ellers behandlet;

● du trekker samtykket som behandlingen er basert på, og det er inget annet legitimt grunnlag til å håndtere slik informasjon;

● du protesterer mot behandling av dine personopplysninger på et grunnlag som er spesifikt for din spesielle personlige situasjon, og det finnes ikke noe grunnlag for å behandle personopplysningene dine, eller du motsetter deg for at dine personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål;

● vi har behandlet dine personoplysninger ulovlig; eller

● personopplysninger må fjernes for å overholde gjeldende lovbestemt forpliktelse.

10.4 Rett til å begrense behandlingen av persondata

● Du har rett til at vi begrenser personopplysningsbehandlingen på en slik måte at dine personopplysninger kan i tillegg til å bli lagret kun håndteres med ditt samtykke eller basert på rettslige krav, eller for å forsvare rettighetene til en annen person, dersom:

● du selv bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger, da vil vi begrense behandlingen for å sikre nøyaktigheten av informasjon og opplysninger;

● vi behandler dine personopplysninger ulovlig og du protesterer mot fjerning av personopplysninger og krever i stedet bruksbegrensning av dine personopplysninger;

● vi ikke trenger dine personopplysninger lenger for behandling, men du selv trenger dem for å opprette eller forsvare et juridisk krav; eller

● du har protestert mot behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din personlige situasjon, og du venter på om det blir fastslått om våre legitime begrunnelser gir grunnlag for din motstand.

10.5 Rett til å overføre data fra ett system til et annet

Du har rett til å motta dine personopplysninger som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format, og rett til å overføre denne informasjonen til en annen registrator, hvis:

● vi håndterer behandlingen automatisk; og

● behandlingen er basert på enten ditt samtykke eller er nødvendig for å gjennomføre avtalen mellom oss, eller for å kunne gjennomføre de forberedende kontraktsmessige tiltakene for behandling av din forespørsel.

Retten til å overføre data fra ett system til et annet, er begrenset til en prosedyre som ikke har negativ innvirkning på andres rettigheter eller friheter.

10.6 Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger på grunnlag av din personlige situasjon, dersom det ikke finnes noe begrunnet grunnlag for personopplysningsbehandling.

Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring. Du kan selv avmelde deg fra elektronisk direkte markedsføring ved å følge meldingens avmeldingsmetode eller klikke på avmeldingslenken («Avmeld» sk.«Unsubscribe») i meldingene for å avbryte markedsføringsmeldinger.

11 Retten til å motsette seg behandling av personopplysninger

Du har rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesspørsmål (datatilsynet), hvis du anser at dine personopplysninger behandles i strid med dine rettigheter under personvernreglene.

12 HVORFRA INNHENTER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vil i det vesentlige innhentes fra deg selv, når du besøker [palvelun nimi] -nettstedstjenesten f.eks. gjennom nettskjema eller andre elektroniske tjenester. Dine personopplysninger innhentes også når du deltar i våre markedsføringskampanjer.

Fra samarbeidspartneren Oy Digifinans / Salus Group Ab får vi informasjon om følgende: din alder, postnummer og kjønn og med ditt samtykke kvalitets- og godkjenningsinformasjon om din lånesøknad.

13 HVORDAN SIKRER VI AT PERSONVERNET TIL DEN ENKELTE IVARETAS VED HÅDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER?

Opplysninger som behandles elektronisk i personopplysningsfildatabasene er beskyttet av brannmurer, passord og andre sikkerhetskomponenter som til sammen utgjør aksepterte IT-sikkerhetstiltak.

Dokumentasjon som inneholder opplysninger i manuell form er plassert innenfor et sted hvor materialet er beskyttet mot uautorisert tilgang.

Kun den identifiserte behandlingsansvarlige, tilknyttede medarbeidere eller saksbehandlerne med ansvar for angjeldende saksområde, har tilgang til personinformasjon i registeret.4.205 ANSØKERE

Har vi hjulpet med å få et lån hittil - vi kan også hjelpe deg!

SAMMENLIGN TILBUD FRA 14 NORSKE BANKER


Prima Lån markedsfører Digifinans / Salus Group sin tjeneste, en finansagent for 14 forskjellige banker og finansinstitusjoner. Søknader sendt gjennom Prima Lån behandles av Digifinans / Salus Group.

Vi jobber naturligvis tett sammen med Digifinans / Salus Group for å gi våre kunder en trygg, enkel og oversiktlig låneprosess.

  • Fordeler

    Vi sammenligner i samarbeid med Digifinans / Salus Group bankene og sender det beste tilbudet til deg. Du får hjelp av Digifinans / Salus Group underveis.

  • Enkelt

    Fyll ut lånesøknaden - Din lånesøknad blir behandlet - Signer med Bank-ID og få utbetalt lånet

  • Minstekrav

    Ha fylt 25 år. Ingen betalingsanmerkninger. Bodd i Norge mer enn 3 år. Min. 200.000,- i årsinntekt.

Hva er et lån?

Et lån er et lån uten sikkerhet. Gjennom Prima Lån kan du søke om LÅN OPPTIL 500 000 KRoner og med nedbetalingstid inntil 15 år. Du bestemmer selv hva du vil bruke pengene til. Du kan starte søknad her.

HVEM KAN SØKE LÅN GJENNOM PRIMA LÅN?

For å søke lån gjennom Primalån må du opfylle følgende minstekrav:

Ha fylt 25 år, ingen betalingsanmerkninger, bodd i Norge mer enn 3 år og ha minimum 200 000 kroner i årsinntekt. Det er best om du søker sammen, hvis du er gift/samboende da det øker muligheten for et godkjent lån.

HVORFOR SKAL JEG BENYTTE MEG AV PRIMA LÅN?

Gjennom Prima Lån, som sender søknaden din til Digifinans / Salus Group, får du tilbud fra 14 forskjellige banker og finansinstitusjoner. De vet at de konkurrerer om å få deg som kunde, og det er hvorfor du vil få det beste tilbudet. Det er en enkel prosess og du sender kun en søknad. Start søknad .

Når får jeg svar på søknaden om lån?

Du får raskt svar etter du har sendt inn søknaden din, og normalt samme dag. Hvis du sender søknaden utenfor åpningstiderne, vil søknaden bli behandlet neste virkedag. .

Kreves dokumentasjon?

Ja, vi trenger siste lønnslippen og den siste selvangivelsen din. Er du selvstendig næringsdrivende kan du istedetfor sende inn siste næringsopgave eller oppdatert regnskap. Dette må være godkjent av regnskapsfører eller revisor. Du må også ha BankID.

Når kommer pengene inn på konto?

Når søknaden din har blitt godkjent vil pengene være på konto dagen etter hvis du benytter elektronisk legitimering og signering.

Kan jeg innfri lånet når jeg vil?

Ja, du kan innfri lånet i sin helhet når du ønsker uten ekstra kostnader. Du kan også betale ned lånet raskere enn avtalt uten ekstra kostnader.LÅN OPPTIL 500 000 KR

Det beste lånet for deg - trygt og sikkert